Pierwsza edycja Tygodnia Międzykulturowego odbyła się w dniach 23 - 29 marca 2015 r. w Poznaniu. 

Na całość projektu złożyło się pięć głównych inicjatyw: 

1. SzOK, czyli Szkolenia Otwartości Kulturowej: 

Termin: 23 - 27 marca 2015 r. 

Miejsce: Biuro Karier UAM (ul. Zwierzyniecka 7c) 

2. Targi Wyjazdów i Programów Zagranicznych: 

Termin: 24 marca 2015 r., godz. 11:00 - 15:00 

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89) 

3. Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją: 

Termin: 24 marca 2015 r., godz. 16:30 - 18:30 

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89) 

4. Dyskusyjny Klub Filmowy: 

Termin: 26 marca 2015 r., godz. 17:00 - 19:00 

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89) 

5. Piknik Międzynarodowy: 

Termin: 29 marca 2015 r., godz. 16:00 - 19:00 

Miejsce: Migrant Info Point (Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6)  

SzOK - Szkolenia Otwartości Kulturowej / The Cultural Openness Workshops

Projekt SzOK (Szkolenia Otwartości Kulturowej) powstał z inicjatywy osób, zainteresowanych edukacją i rozwojem kompetencji międzykulturowych. Organizatorzy przygotowali 5-dniowy cykl szkoleń dla studentów, doktorantów i absolwentów wszystkich poznańskich uczelni wyższych. 

Podczas dyskusji i warsztatów uczestnicy poznają niuanse kulturowe, obalają stereotypy i otwierają się na szeroko pojętą odmienność. Zajęcia prowadzone są w językach polskim i angielskim, z zachowaniem luźnej, przyjaznej atmosfery i wykorzystaniem wielu zróżnicowanych technik.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod LINKIEMDo 21 marca br. (sobota) należy przesłać aplikację w przypadku chęci udziału w szkoleniach w dniach 23 oraz 24 marca 2015 r. oraz do 24 marca br. (wtorek) w przypadku chęci udziału w szkoleniach w dniach 25, 26 oraz 27 marca 2015 r. Wyślemy informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się na szkolenie (-a). Kryterium, które będzie brane pod uwagę podczas rekrutacji, jest motywacja kandydata (-tki) do udziału w Projekcie.

UWAGA! Można uczestniczyć w jednym bądź w dwóch szkoleniach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny! 

 

The Cultural Openness Workshops

Do you feel like sharing your unique experience and getting to know better other cultures? Come and join the workshop! The project aims at increasing intercultural understanding and creating an open attitude towards people from different cultures!

The SzOK project has been created by people who are interested in education and development of intercultural competences. The organisers have prepared a 5-day series of training for students, PhD students and graduates of all Poznań higher education institutions.

During discussions and workshops the participants will have an opportunity to familiarise themselves with the nuance of culture, shatter stereotypes and open up for cultural diversity in its widest meaning.  The classes are run in Polish and English in a friendly and relaxed manner and with use of versatile techniques.  

To take part in a workshop / workshops fill in the online application. To access the application form, please, click this LINK. Send your application till 24.03.2015. We will inform you about the recruitment process.

IMPORTANT! You can participate in one or two workshops. All workshops are free of charge!

 

NASZA OFERTA / WORKSHOP OFFER

Szkolenie nr 1: Pedagodzy na krańcu świata - edukacja globalna w praktyce.

Opis spotkania: Szkolenie stanowi swoistego rodzaju wprowadzenie do podróży na Globalne Południe w ramach wolontariatu. Podczas spotkania zastanowimy się, jak należy przygotować się do wyjazdu, co powinniśmy wiedzieć o innych kulturach i czym są kompetencje międzykulturowe. Rozważymy też, odwołując się do konkretnych przypadków, czym jest i czym może być praca wolontariusza na innych kontynentach, jak przygotować i zrealizować projekt, aby stał się on istotnym elementem w rozwoju zarówno tamtejszej ludności, jak i samego wolontariusza. 

Autorka podczas spotkania będzie odwoływała się do swoich doświadczeń i refleksji wynikających z realizacji projektu MSZ Wolontariat Polska Pomoc w Tanzanii, gdzie prowadziła warsztaty dla tamtejszych nauczycieli i współtworzyła Centrum Aktywnych Metod Uczenia się i Nauczania. 

Termin: 23 marca 2015 r. (poniedziałek), godz. 16:00 - 20:00

Miejsce: sala wykładowa A, Dom Studencki "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7

Język szkolenia: polski

 

Szkolenie nr 2: Znasz stereotypy? Grasz w stereotypy? Czyli o uprzedzeniach i dyskryminacji w naszym życiu.

Opis spotkania: Tematyka spotkania koncentruje się wokół zagadnień, takich jak zjawisko etykietowania, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja oraz ich wpływu na relacje międzyludzkie. Chcemy wspólnie spojrzeć na to, jaki  mogą mieć wpływ a nasz sposób myślenia oraz postrzegania innych, szczególnie
w środowisku multikulturowym. Warsztat skierowany jest do osób, które chcą poznać przyczyny, przejawy oraz skutki wyżej opisanych zjawisk oraz wypracować skuteczne metody zapobiegania im.  Celem warsztatu jest podniesienie świadomości istnienia problemu dyskryminacji oraz uwrażliwienie uczestników na problemy ludzi pochodzących z różnych środowisk, kultur itd. 

Termin: 24 marca 2015 r. (wtorek), godz. 16:00 - 20:00

Miejsce: sala wykładowa A, Dom Studencki "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7

Język szkolenia: polski

 

Szkolenie nr 3: Żeby się odnaleźć, najpierw trzeba się zagubić – rzecz o szoku kulturowym i rzeczywistości, którą można oswoić.

Opis spotkania: Wyjeżdżając za granicę zaopatrujemy się najczęściej w aktualne mapy i przewodniki a w telefonie instalujemy nawigację, ponieważ obawiamy się zagubić w uliczkach nieznanego miasta.  Dużo mniej uwagi niż topografii poświęcamy meandrom odmiennej kultury, a przecież w nich dużo łatwiej jest się pogubić. Czy zaskoczyły Cię kiedyś własne emocje i odczucia towarzyszące dłuższemu wyjazdowi? Skąd się biorą? Czy można ich uniknąć? Jak sobie z nimi radzić? I czym jest ten cały szok kulturowy? Jeśli chciałbyś w kreatywny sposób poszukać odpowiedzi na te pytania – zapraszamy na warsztat!

Termin: 25 marca 2015 r. (środa), godz. 16:00 - 20:00

Miejsce: sala wykładowa A, Dom Studencki "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7

Język szkolenia: polski

 

Workshop no. 4: Working team dynamics: about different aspects of working in a multicultural group.

Training conent: The workshop treats about chosen aspects of teamwork in multicultural environment. You will learn how to cope with some cultural differences when working on achieving a common team goal. It has been designed to point out a few important aspects of working in a team and how to increase  group’s  productivity and quality when using cultural differences  as a resource for that purpose. And most of all you will spend a nice evening working on a project in a multicultural group.

Date: 26.03.2015 (Thursday), from 4:30 pm to 8:00 pm

Place: room A (first floor), Jowita Dormitory, Zwierzyniecka 7 Street

Language: English

 

Workshop no. 5: From self-awareness and identity to intercultural communication. Intercultural and mindfulness-based coaching approach.

Training content: During the workshop you will have a chance to explore how self-awareness can help you better understand who you are and how your identity has been influenced and developed by your culture(s) of origin. You will be introduced to the concept of mindfulness which can be a useful tool in observing our reactions in interpersonal interactions across cultures as well as in noticing how we tend to perceive others through the lens of our own culture(s). Kasia will also present her personal coaching rule of 50-50 that can instantly improve your interactions with others, irrespective of your cultural background. Finally, we will take a look at cultural orientations and selected dimensions of culture, the awareness of which allows us to choose the best approach in different intercultural contexts. There are various models of integrative frameworks that assess and compare cultures and for the purpose of this workshop Phillipe Rosinski’s model of Cultural Orientations Framework (COF) shall be used. 

Date: 27.03.2015 (Friday), from 4:30 pm to 8:00 pm

Place: room A (first floor), Jowita Dormitory, Zwierzyniecka 7 Street

Language: English

 

Targi Wyjazdów i Programów Zagranicznych

Targi Wyjazdów i Programów Międzynarodowych to wydarzenie realizowane z myślą o osobach otwartych i ciekawych świata, które mają wyjątkową możliwość, aby zrealizować swoje marzenie o wyjeździe za granicę. Podczas wydarzenia wystawcy z uczelni i instytucji zajmujących się koordynacją międzynarodowych programów naukowych, a także wolontariatem, praktykami, stażami i pracą za granicą, będą mogli zaprezentować swoje oferty. Targi odbędą się 24 marca 2015 r. (wtorek) w godz. 11:00 – 15:00 w holu głównym Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, w budynku D (ul. Szamarzewskiego 89).

Jak się zgłosić? Zwiedzanie stoisk wystawienniczych jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję porozmawiać z koordynatorami poszczególnych programów międzynarodowych oraz zaczerpnąć garść informacji „z pierwszej ręki” od polskich i cudzoziemskich wolontariuszy, którzy swój pierwszy (i nie tylko) wyjazd mają już za sobą.

W wydarzeniu swój udział zapowiedziały poniższe organizacje / instytucje:

 

Akademickie Koło Misjologiczne

Do zakresu działań Akademickiego Koła Misjologicznego należą: poznawanie i propagowanie wiedzy o misjach, wsparcie misjonarek i misjonarzy, organizacja doświadczeń misyjnych w różnych krajach. Udział i organizowanie sympozjów i kongresów misyjnych, przygotowanie i publikowanie artykułów, przygotowanie i wydawanie książek. Docieranie z wiedzą na temat misji na uczelnie, do szkół, do duszpasterstw akademickich oraz parafii. „Adopcja serca” trojga dzieci z Afryki.

Strona internetowa: LINK

 

AIESEC - Oddział Lokalny Poznań

AIESEC to globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 65 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 124 krajów i terytoriów.

Global Talents – to program praktyk skierowanych do młodych ludzi, którzy chcą zdobyć profesjonalne doświadczenie, pracując w wielokulturowym środowisku. Osoby biorące udział w programie mają szansę realizować praktykę za granicą w ramach 4 podprogramów: Business, Marketing, Education, IT.

Global Citizen – to wolontariat dla młodych osób zainteresowanych rozwojem osobistym, odkrywaniem i dzieleniem się swoją kulturą. Program realizujemy za pomocą projektów społecznych i edukacyjnych na całym świecie.

Strona internetowa: LINK

 

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”

HORYZONTY to organizacja z ponad 20-letnią tradycją, zrzeszająca pełnych energii i pomysłów młodych ludzi. Promujemy wolontariat oraz aktywne uczestnictwo młodzieży w społeczeństwie na poziomie zarówno lokalnym jak i międzynarodowym. Posiadamy akredytację zarówno na goszczenie, jak i wysyłanie wolontariuszy w ramach programu EVS. Prowadzimy wymiany młodzieżowe, szkolenia, workcampy, edukacyjne projekty długoterminowe.

Naszą misją jest inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych, społecznych oraz kulturalnych wśród młodzieży. Zajmujemy się:
- aktywizacją społeczną, zawodową i kulturową młodych ludzi, szczególnie młodzieży bezpośrednio zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- wszechstronnym aktywizowaniem młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i społeczności lokalnej poprzez edukację pozaformalną i międzykulturową z wykorzystaniem narzędzi sztuki oraz sportu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi zagranicznymi wolontariuszami, którzy będą obecni podczas Targów i chętnie podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat wyjazdów w ramach programu EVS. Jednocześnie zachęcamy do spotkania i rozmów z naszym horyzontowym zespołem, który chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące działalności CIM „Horyzonty”.

Strona internetowa: LINK

 

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Do głównych zadań Działu Współpracy z Zagranicą należą: obsługa i promocja wyjazdów studentów UAM za granicę oraz przyjazdów obcokrajowców, informacja o możliwych stażach, stypendiach, konferencjach badawczych;  program Erasmus+, Kirklanda, Fulbrighta, CEEPUS i in. Podczas Targów pracownicy Działu udzielą informacji dot. możliwości i procedur wyjazdowych, rozmów konsultacyjnych, doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego rozwiązania

Strona internetowa: LINK

 

EURES przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Konsultanci EURES udzielą informacji i doradztwa w zakresie pośrednictwa pracy, zamieszkania i warunków zatrudnienia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pomocy dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z innych krajów oraz udzielania indywidualnej pomocy i doradztwa pracownikom i pracodawcom z regionów przygranicznych.

Strona internetowa: LINK

 

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR oraz SIETAR Polska

Strona internetowa: LINK (PRZYSTAŃ KULTUR)

Strona internetowa: LINK (SIETAR Polska)

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zajmuje się inicjowaniem, koordynowaniem i animowaniem działań o charakterze międzynarodowym w Wielkopolsce. Główna działalność RODM polega na przybliżaniu mieszkańcom województwa wielkopolskiego priorytetów polskiej polityki zagranicznej. W ramach tego działania RODM organizuje debaty, spotkania, promuje zatrudnienie Polaków w instytucjach Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych.

RODM przedstawi informacje na temat aktualnych możliwości podjęcia stażu, praktyk, zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych, a także w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jakie wymagania należy spełnić, aby wystartować w procesie rekrutacji oraz jakie są najbliższe terminy naborów na ww. stanowiska. Punkt Eurodesk oferuje bezpłatne publikacje na temat możliwości podjęcia studiów oraz wolontariatu za granicą.

Strona internetowa: LINK

 

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU - oddział w Poznaniu

Salezjański Wolontariat Misyjny "MŁODZI ŚWIATU" - oddział w Poznaniu to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi wspierających dzieci i młodzież w Polsce i krajach Globalnego Południa oraz szerząca Edukację Globalną. SWM "MŁODZI ŚWIATU" umożliwia chętnym wolontariuszom działalność zarówno w kraju, jak i za granicą. Wolontariat w Polsce obejmuje przede wszystkim: udział w projektach wdrażających Edukację Globalną w szkołach, świetlicach i szpitalach; organizację zbiórek funduszy i rzeczy materialnych na rzecz potrzebujących w krajach Globalnego Południa; udział w szkoleniach przygotowujących do wyjazdów misyjnych; organizację imprez kulturalnych i charytatywnych; udział w prezentacjach i konferencjach z udziałem misjonarzy i wolontariuszy misyjnych; prowadzenie animacji misyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach.
 
SWM "MŁODZI ŚWIATU" umożliwia wolontariuszom wyjazdy na placówki misyjne w krajach Globalnego Południa - głównie w Afryce i Ameryce Południowej na okres od 3 do 12 miesięcy. Wolontariat obejmuje gł. projekty edukacyjne i wychowawcze (praca w szkołach, domach dziecka) oraz budowlane (budowa przychodni, placówek oświatowych), ale także medyczne. Wolontariusze przygotowywani są poprzez całoroczne szkolenia i formację.

Strona internetowa: LINK

 

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne. Do głównych działań należą: międzynarodowy wolontariat krótkoterminowy (tzw. workcampy), projekty wolontariatu długoterminowego, programy edukacji globalnej, warsztaty, szkolenia, pokazy filmów, widowiska narracyjno-muzyczne i inne działania kulturalne, publikacje i materiały edukacyjne. Na Targach obecni będą również wolontariusze z innych krajów, którzy realizują swój wolontariat zagraniczny w Polsce.

Strona internetowa: LINK

 

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM – Program Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ studenci wszystkich specjalności WSE UAM mogą wyjechać na studia do 21 uczelni zagranicznych z różnych państw oraz mają możliwość zrealizowania praktyk w przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach, działających również w innych krajach uczestniczących w programie. Studenci mogą aplikować w trakcie dowolnego etapu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), na nie dłużej niż 12 miesięcy w każdym z nich. Minimalny okres wyjazdu na WSE UAM w ramach programu Erasmus+ na studia wynosi jeden semestr, natomiast na praktykę 2 miesiące. Obecnie na WSE UAM trwa rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2015/2016. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości to podczas Targów będzie możliwość odbycia konsultacji z administratorem Erasmus+ WSE UAM. Zapraszamy do kontaktu!

Strona internetowa: LINK

 

Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją

Jeśli Twoje horyzonty i pragnienia wyrywają się poza utarte schematy, gorąco zapraszamy do udziału w spotkaniu Międzykulturowej Kawiarenki z Pasją.

To przestrzeń stworzona z myślą o ludziach otwartych na nowe doświadczenia kulturowe, którzy lubią połączenie fascynujących historii, pysznego ciasta i aromatycznej kawy. Zobaczcie pod niniejszym LINKIEM zdjęcia z poprzedniej edycji.

Najbliższa Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją odbędzie się 24 marca 2015 r. (wtorek) w godz. 16:30 - 18:30 w sali 210 (bud. D) na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89 (Kampus Ogrody).

Naszymi gośćmi będą polscy wolontariusze, którzy rok swojego życia (lub kilka lat) spędzili w różnych krajach Afryki oraz Ameryki Południowej.

Dlaczego zdecydowali się na wolontariat zagraniczny? Jak wyglądały Ich przygotowania do wyjazdu? Czym zajmowali się w kraju docelowym? Już niebawem będziecie mogli usłyszeć odpowiedzi na te (i wiele innych) pytań.

Opowieści zostaną urozmaicone pokazem zdjęć oraz rekwizytów przywiezionych z różnych zakątków świata, a także specyficzną dla danego regionu muzyką. Zapraszamy do udziału! 

A kto będzie naszymi gośćmi podczas Międzykulturowej Kawiarenki z Pasją?

Agnieszka Wicińska (BOLIWIA)

"Jestem z wykształcenia pedagogiem. Od 2007 r. działam w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym MŁODZI ŚWIATU. Byłam na miesięcznych projektach w Rosji i Jerozolimie, a później przyszedł czas na roczny pobyt w Boliwii."

Projekt zakładał całodobową, kompleksową opiekę nad wychowankami Domu Dziecka Hogar de Niños: "Maria Inmaculada" w Boliwii, prowadzonego przez Zakon Sióstr Służebniczek Dębickich w małej górskiej miejscowości Tupiza. Wraz z wolontariuszką Karoliną Kufel przeprowadziłyśmy warsztaty wspomagające ogólny rozwój dzieci, a także zajęcia z informatyki i języka angielskiego, zajęcia z arteterapii i biblioterapii. W trosce o wszechstronny rozwój dzieci, animowałyśmy czas wolny podopiecznych – organizowałyśmy zajęcia sportowe, wyjścia rekreacyjne oraz spotkania filmowo-terapeutyczne.  

 

Aleksandra Pszczoła (ZIMBABWE)

"Choć skończyłam muzykologię na UAM, a na co dzień zajmuję HRem w IT, bardzo często myślami wracam do Zimbabwe - miejsca, w którym spędziłam rok jako wolontariuszka, pracując z tamtejszą młodzieżą."

To doświadczenie nauczyło ją otwartości na wielokulturowość oraz tolerancji. Do jej codziennych obowiązków należało organizowanie codziennych ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci oraz koordynacja programu pomocowego dla nosicieli wirusa HIV / AIDS, którym objętych było 100 beneficjentów do 18 roku życia.

 

 

Daria Nawrot (BRAZYLIA)

"Z wykształcenia jestem psychologiem i kulturoznawcą, od lat zafacynowanym kulturą krajów portugalsko-języcznych. Do Brazylii wyjechałam w maju 2014 roku za pośrednictwem programu wolontaryjnego Unii Europejskiej (European Voluntary Service)."

W Xerem - niewielkiej miejscowości w stanie Rio de Janeiro - spędziła 7 miesięcy i bez wahania może powiedzieć, że było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w jej życiu. Pracowała jako wolontariuszka w lokalnych szkołach oraz centrach kultury prowadząc zajęcia z arteterapii i języka angielskiego. Uczestniczyła także w realizacji projektu badawczego, którego celem było zdiagnozowanie poziomu i jakości życia lokalnych społeczności wiejskich.

 

Edukacyjny Wieczór Filmowy / Film & Discussion Evening

Podczas Edukacyjnego Wieczoru Filmowego planujemy projekcję filmu poruszającego tematykę międzykulturową oraz dyskusję moderowaną przez specjalistę w tym zakresie. 

Jak zdefiniować tożsamość i czy można mieć ich kilka? Może są to tylko ramy, które narzuca nam społeczeństwo? Te i inne pytania stawia sobie główny bohater filmu - żyjący w Wielkiej Brytanii muzułmanin, który przechodzi kryzys swojej tożsamości. Mający nieprawdopodobne powodzenie w interesach biznesmen dowiaduje się, że jest adoptowany i co dla niego gorsza - jest Żydem.

Jak można pogodzić dwie religie lub którą wybrać i wyznawać? Czy i jak ukryć prawdę przed rodziną? Pełna nieporozumień, barwna komedia zderzenia kultur o poszukiwaniu siebie i własnych wartości. 

Moderatorem spotkania będzie mgr Anna Berezowska - doktorantka Wydziału Neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekunka sekcji medioznawczej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej. Do zainteresowań moderatorki należą m. in. polsko-niemieckie spotkania filmowe oraz film interkulturowy.

Zapraszamy w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) na godz. 17:00 do sali 210 w bud. D na Wydziale Studiów Edukacyjnych (Kampus Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89).

Spotkanie odbędzie się w miłej atmosferze przy kawie / herbacie oraz domowych ciastach upieczonych przez studentów UAM. W spotkaniu może wziąć udział każda osoba niezależnie od wieku, kierunku studiów czy uczelni wyższej itp.

 

Piknik Międzynarodowy / International Picnic

Piknik Międzynarodowy to cykliczny, comiesięczny event, którego głównym organizatorem jest Migrant Info Point. Jego celem jest integracja cudzoziemców mieszkających w Poznaniu ze społecznością lokalną.

Inicjatywa zostanie zorganizowana 29 marca br. w godz. 16:00 - 19:00 pod hasłem „Pchli targ w MIP-ie, czyli przynieś i wymień się”.

Na pikniku będzie można wymienić się: 1) rzeczami, 2) książkami, 3) pomysłami, 4) językami.

Pomysł wymiany wziął się wprost od osób przychodzących do Migrant Info Point. Niektórzy chcieliby uczyć się języka polskiego, inni mogą go nauczać. Niektórzy mogą mieć niepotrzebne, przeczytane już książki w różnych językach, które mogą się komuś przydać. Pozostałe rzeczy do wymiany umieszczone zostaną na nowej tablicy ogłoszeń, wraz z kontaktem bezpośrednio do osób.

Na spotkaniu przedstawimy ideę – jak się wymieniać oraz udostępnimy przestrzeń do wymiany.

Podczas pikniku odbędą się zajęcia dla dzieci z animatorkami. Specjalnie dla najmłodszych przygotowane zostaną zabawy w języku angielskim i polskim. Animatorki zatroszczą się o to, aby każdy mały uczestnik znalazł interesującą aktywność dla siebie. Zabawy z chustą Klanzy, wyścigi rzędów, własnoręczne wykonywanie pacynek oraz tworzenie wspólnego teatrzyku kukiełkowego to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają dzieci podczas wydarzenia. Wspólne działania i płynąca z nich radość, będą sprzyjać wzajemnej wymianie doświadczeń, nauce oraz integracji międzykulturowej.

Miejsce: Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 61- 780 Poznań, 2 piętro, pokój 253

 

Let’s meet at INTERNATIONAL PICNIC in MIP.

The International Picnic is a regular monthly event the main organiser of which is the Migrant Info Point.

Its aim is to integrate the foreigners living in Poznań with the local community. The next picnic is taking place on 29th March between 4pm and 7pm and this time it is taking the form of a Flea market / swap and meet at MIP.

During the picnic you can swap: 1) things, 2) books, 3) ideas, 4) languages.

The idea of swapping comes directly from the people who come to the Migrant Info Point. Some of them would like to learn Polish, while others can teach it. Other people can have books in different languages that they no longer need. Info on other things for exchange will be placed on the new advertisement board along with the contact details. At the meeting we shall introduce the idea of swapping and we shall make the exchange space available.

Also, activities for children with animators are planned during the picnic. 

Place: Collegium Chemicum, Grunwaldzka Street 6, 61- 780 Poznań, 2nd floor, room no. 253