Bezpłatne zajęcia z języka rosyjskiego odbywają się w MIP w środy w godz. 18:00 - 19:00 w sali 423.
Migrant Info Point
ul. św Marcin 78
61-809 Poznań

Pomysł tego rodzaju spotkań opieramy na metodzie komunikatywnej, w której  nacisk kładzie się na to, aby uczeń potrafił się dogadać w różnych sytuacjach życia codziennego. Na zajęciach aranżuje się scenki, w których uczniowie odgrywają różne role, wykorzystuje się obszerne zasoby oryginalnych materiałów słuchanych, teksty w oryginale, obecność lektorów/ rówieśników obcojęzycznych, konwersacyjne spotkania tematyczne - w miłej atmosferze i bez stresu. Uczącemu się stawia się zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji życiowych, w których musi się on posługiwać językiem obcym w celu znalezienia określonego rozwiązania.

Wspomniane spotkania stanowić mają pierwszy krok w kierunku realizacji naszego celu:

- organizacji cotygodniowych spotkań tematycznych dla dzieci posługujących się w domu językiem rosyjskim;

- integracji dzieci rosyjskojęzycznych w Poznaniu – stworzenia miejsca spotkań cyklicznych;

- nauczania języka rosyjskiego dzieci polskojęzycznych oraz integracji obu grup w celu wzajemnego wsparcia;

- w przyszłości planujemy założenie szkółki języka rosyjskiego dla dzieci z rodzin posługujących się językiem rosyjskim w celu nie tylko komunikacji oraz spędzenia czasu poprzez zabawy w języku rosyjskim, lecz również nauki czytania i pisania w języku rosyjskim. Te zajęcia chcielibyśmy oprzeć na już gotowych i przetestowanych programach dla dzieci bilingwalnych.

 

Podczas naszych eksperymentalnych spotkań tematycznych z dziećmi (w których w założeniu mogą wziąć udział również rodzice pod warunkiem, że przygotowały dla dzieci grę/ zabawę/ opowieść etc.) rodzice będą mogli spędzić czas w sali obok - 424.

 

Zapraszamy serdecznie dzieci do wspólnej przygody z językiem rosyjskim w Poznaniu!

 

Olga Chwiej,

Tatjana Navicka