4 kwietnia w godz. 11:00 - 15:00

Hol główny budynku D, Kampus Szamarzewo

Targi Wyjazdów i Programów Międzynarodowych to wydarzenie realizowane z myślą o osobach otwartych i ciekawych świata, które mają wyjątkową możliwość, aby zrealizować swoje marzenie o wyjeździe za granicę. Podczas wydarzenia wystawcy z uczelni i instytucji zajmujących się koordynacją międzynarodowych programów naukowych, a także wolontariatem, praktykami, stażami i pracą za granicą, będą mogli zaprezentować swoje oferty.

Jak się zgłosić? Zwiedzanie stoisk wystawienniczych jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję porozmawiać z koordynatorami poszczególnych programów międzynarodowych oraz zaczerpnąć garść informacji „z pierwszej ręki” od polskich i cudzoziemskich wolontariuszy, którzy swój pierwszy (i nie tylko) wyjazd mają już za sobą.

W wydarzeniu swój udział zapowiedziały poniższe organizacje / instytucje:

Cultural Care Poland

Profil działalności: program wymiany kulturowej w USA.
Oferta dla uczestników: roczny wyjazd do USA jako au pair.

The Best Way

Profil działalności: Turystyka edukacyjna.
Oferta dla uczestników: programy z oferty biura - Work and Travel USA, Camp USA, Praktyki w USA.

Camp America

Profil działalności: work & travel.
Oferta dla uczestników: Wakacyjne wyjazdy studenckie.

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty"

Profil działalności: jesteśmy grupą aktywnych, młodych ludzi, dla których rozwijanie międzynarodowej i międzykulturowej współpracy młodzieży i lokalna działalność jest pasją i sposobem na ciekawe życie. Edukacja pozaformalna to wspólny mianownik i podstawa wszystkich realizowanych przez nas projektów.
Oferta dla uczestników: CIM "Horyzonty" jest akredytowaną organizacją programu Wolontariatu Europejskiego, który dotyczy wyjazdów na projekty edukacyjne w okresie od 2 do 12 miesięcy dla osób w wieku 17-30 lat.

AIESEC

Profil działalności: AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.
Od 45 lat rozwijamy w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.
Oferta dla uczestników: oferujemy wyjazdy na praktyki i wolontariaty na całym świecie.
Wyjeżdżając na wolontariat rozwiniesz w sobie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań, dzięki czemu poznasz swoje mocne i słabe strony, aby móc na nich kapitalizować.
Wybierając praktykę zdobędziesz doświadczenie zawodowe w zagranicznej lub międzynarodowej i międzykulturowej firmie. Oferty kierowane są głównie do osób zainteresowanych profilem m.in. HR, marketingowym, edukacyjnym lub finansowym.

Stowarzyszenie Jeden Świat

Profil działalności: organizacja non-profit zajmująca się promocją wolontariatu oraz edukacją nieformalną.
Oferta dla uczestników: informacje dot. możliwości wolontariackich wyjazdów zagranicznych krótko i długoterminowych.

Camp Leaders Poland

Profil działalności: Wyjazdy dla studentów typu camp i resort (work and travel) do Stanów Zjednocznych.
Oferta dla uczestników: najpopularniejszy program w ofercie Camp Leaders to wakacyjna (koniec czerwca-koniec sierpnia) praca na campie (campy mają ponad stuletnią tradycję; około 10 tysięcy obozów każdego lata jest odwiedzanych przez miliony młodych Amerykanów) jako support staff (praca w kuchni, pralni, jako obsługa techniczna, w biurze) bądź counselor (praca z dziećmi, 24h, jako opiekun lub instruktor). Umowa z miejscem pracy kończy się w sierpniu, po tym czasie uczestnik w USA, by podróżować, na co jest czas do końca września.
Koszt programu Camp to 2100 zł. Opłata programowa zawiera:
- bilet do USA w obie strony (datę powrotu wybiera uczestnik) - powrót do
Polski najczęściej z NYC
- zakwaterowanie i wyżywienie na campie
- ubezpieczenie medyczne do 90 dni
- opiekę konsultanta Camp Leaders w USA (infolinia 24h)
- asystę podczas rozmowy wizowej.
CL gwarantuje pewną pracę i wynagrodzenie.
Jest też opcja wyjazdu na resort (praca w prestiżowych hotelach). Cena za
program jest wyższa - 3000 zł - ale i zarobki większe.

AUSTRALIA STUDY

Profil działalności: jesteśmy australijską agencją edukacyjną. Zajmujemy się organizacją wyjazdów do Australii w ramach programu "STUDY AND WORK IN AUSTRALIA". Mamy kilkunastoletnie doświadczenie i pomogliśmy już tysiącom osób rozpocząć swoją przygodę na antypodach. Program "Study and Work in Australia" jest skierowany do wszystkich osób, które myśląc o przyszłości zawodowej chcą podszkolić język angielski, zdobyć nowe kwalifikacje oraz zgromadzić międzynarodowe doświadczenie. Dyplom z australijskich uczelni oraz referencje od zagranicznych pracodawców są ogromnym atutem w staraniu się o pracę po powrocie. Dodatkowo program daje możliwość zwiedzenia Australii, poznania realiów życia a także jest szansą i pomostem do pozostania w Australii na dłużej.
Oferta dla uczestników: nasze usługi obejmują:
- pomoc w wyborze właściwego programu i drogi do Australii,
- organizację procedury wizowej,
- odbiór z lotniska oraz rezerwację pierwszego mieszkania,
- pomoc na starcie – założenie konta bankowego, uzyskanie numeru podatkowego, pomoc w szukaniu pracy,
- stałe wsparcie polskojęzycznych pracowników przez cały okres pobytu w Down Under.
Wszystkie nasze usługi są BEZPŁATNE.
Dodatkowo Uczestnicy wydarzenia otrzymają od nas GRATIS 3 m-ce obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego Single.

Akademickie Koło Misjologiczne

Profil działalności: koło naukowe prowadzące działalność misyjną.
Oferta dla uczestników: rozmowa ze studentami-wolontariuszami, którzy działają misyjnie i którzy byli na doświadczeniach misyjnych, ulotki, gadżety misyjne.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - EURES

Profil działalności: (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Konsultanci EURES udzielą informacji i doradztwa w zakresie pośrednictwa pracy, zamieszkania i warunków zatrudnienia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pomocy dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z innych krajów oraz udzielania indywidualnej pomocy i doradztwa pracownikom i pracodawcom z regionów przygranicznych.
Oferta dla uczestników: oferty pracy w ramach sieci EURES.

Salezjański Wolontariat Misyjny - MŁODZI ŚWIATU oddział w Poznaniu

Profil działalności: działalność na rzecz misji.
Oferta dla uczestników: wolontariat misyjny.

Program Erasmus +, Biuro na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profil działalności: wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus + (studia i praktyki).
Oferta dla uczestników: indywidualne konsultacje z osobami zainteresowanymi wymianami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus + (przedstawianie oferty, rekrutacja, wskazówki praktyczne, odpowiedź na nurtujące pytania).

GFPS-Polska

Profil działalności: Polsko-niemiecka wymiana kulturalna i edukacyjna.
Oferta dla uczestników: semestralne stypendia dla studentów na studia w w Niemczech, polsko-niemiecki tandem językowy.